Radionica razumijevanje nasilja

{title_hr}

Povodom dana nulte tolerancije prema nasilju održana je radionica o razumijevanju nasilja i samoobrane.

Radionica je održana u suradnji sa udrugom Uvijek Aktivna u prostorijama Gradske knjižnice Pula u sklopu Ženske večeri.

Radionicu je vodio Krav Maga instruktor i IKMF direktor za Hrvatsku Kristian Družeta, struč.spec.cin.

Na radionici se govorilo o uzrocima nasilja, odnosno koja su dva osnovna izvora nasilja te na koji naćin se postaviti u konfliktnim situacijama kako konflikte ne bi uzrastao u nasilje.

 

 

Radionica je bila teorijsko praktična te je provodena i praktična edukacija svih prisutnih. Prezentirane su pojedine Krav Maga tehnike te je objašnjen princip prirodnog odgovora na napad ili problem.