7 metara - Krav Maga - 4 faze sukoba

{title_hr}

Faze sukoba

Postoje više faza sukoba, odnosno postoji vremenski niz od stanja prije sukoba do stanja nakon sukoba.

Za samoobranu je iznimno važno razumjeti te faze ili stupnjeve sukoba zbog potrebe da se kao odgovorne osobe koje ne prihvaćaju nasilje kao opciju ponašamo u potencijalno konfliktnim situacijama koje mogu završiti kao fizičko ili verbalno nasilje.

Polaznici Krav Maga programa po standardima Internacionalne Krav Maga Federacije – IKMF imaju odgovornost društveno prihvatljivog ponašanja na način da će učiniti sve da se konfliktna situacija u kojoj se nalaze okonča u onoj fazi kada se sukob može izbjeći ili prevenirati.

Generalno svaki potencijalni sukob možemo podijeliti u 4 (četiri) faze:

1.    faza je stanje prije konfrontacije,

2.    faza je stanje prije borbe,

3.    faza je borba i

4.    faza je stanje nakon borbe.

Webinar u kojem objašnjavam faze sukoba možete pogledati na You Tube kanalu i ovom linku

Prvu fazu karakterizira postojanje opasnosti od sukoba.

Drugu fazu karakterizira početak sukoba ali još nije došlo do fizičkog kontakta.

Treću fazu karakterizira fizički kontakt.

Četvrtu faza je stanje nakon nasilja i suočavanje sa posljedicama sukoba.

Svaka od ovih faza zahtjeva poduzimanje određenih akcija odnosno zauzimanja određenog stava i ostvarenje stanja svijesti.

Tako stanje prije konfrontacije traži od nas da imamo održavano stanje svijesti o našem okruženju, odnosno svijenost o okruženju i spremnosti na akciju.
Stanje neposredno prije borbe traži do nas odluku o prihvaćanju sukoba i posljedica koje mogu proizaći iz tog konflikta. U ovoj fazi potrebno je znati koju taktiku i tehniku ćemo primijeniti od zauzimanja stava do verbalne komunikacije kroz procjenu situacije.
Treća faza je nasilje. U ovoj fazi primjenjujemo tehnike, taktike samoobrane i borilačkog umijeća.
Četvrta faza je povratak iz borbe u suočavanje sa fizičkim, emocionalnim i zakonskim posljedicama sukoba.

Generalni cilj je da svaki potencijalni sukob završimo prije treće faze. To je ono čemu težimo u samoobrani, osobnoj zaštiti i konfliktnoj komunikaciji.

Svaka od prije navedenih faza i akcija ima zadatak za postizanje određenog cilja.

Stanje prije konfrontacije gdje zadržavamo svijenost o okruženju i spremnost na akciju, karakterizira izbjegavanje sukoba kao cilj.
Stanje neposredno prije borbe gdje odlučujemo o našim postupcima i radnjama ima za cilj deeskalaciju sukoba i razdvajanje /udaljavanje od nasilnika.
Treća faza koju karakterizira fizički kontakt i borba ima za cilj da se okonča čim prije je moguće.
Posljednja, četvrta faza, ima za cilj potpuni završetak stanja nasilja.

Sada kada smo razumjeli pojedine faze, akcije koje poduzimamo u svakoj fazi i koji je cilj svake od tih akcija opisati ću detaljnije svaku od pojedinih faza.

Faza prije konfrontacije

Fazu prije konfrontacije možemo opisati kao stanje u okruženju koje odstupa od normalnog stanja i ukazuje da postoji potencijalna opasnost od mogućeg napada na nas ili generalno postojanje potencijalnog nasilja u našem bližem okruženju.

U ovoj fazi od nas se traži da poduzmemo sve potrebne radnje i postupke za izbjegavanje sukoba i izlazak iz zone ugroze na način da poduzmemo potrebne mjere predostrožnosti tako postizanje visoke stalne svijenosti o okruženju.

Važno je razumjeti da osoba koja se ponaša i izgleda kao žrtva privlači pozornost napadača. Napadač uvije traži slabu metu koja će zahtijevati minimalni napor sa ostvarenje njegovog cilja.
Zato za osobe koje svojim izgledom i ponašanjem predstavljaju tešku metu postoji viša vjerojatnost da neće biti odabrane kao meta napada.

Potrebno je zračiti samopouzdanje, snagom i odlučnošću.

To i je jedna od prednosti programa samoobrane, osobne zaštite i konfliktne komunikacije.

Primarni cilj i svrha ove faze je izbjegavanje sukoba bilo kakvog konflikta i sukoba.

 

Faza prije borbe

Ovdje sukob ili konflikt prolazi kroz eskalaciju ali još uvijek nije došlo do fizičkog kontakta. Osobe su u konfliktu, postoji verbalno nasilje, izmjena oštrih riječi i prijetnji, ostvaren je direktni kontakt očima i agresivna neverbalna komunikacija.

Ovo stanje može trajati nekoliko sekundi ali isto tako može trajati u nedogled.

Iako nema fizičkog nasilje ovdje je već prisutno verbalno nasilje.

U situacijama iznenadnog napada od strane „ljudskih predatora“ ili prilikom nekog drugog uzroka i oblika nasilja ova faza može izostati. Izostaje kod žrtve ali ne i napadača.

U takvim situacijama napadač prolazi kroz pojedine faze gdje sebe priprema za borbu i napada ali žrtva to ne zna i najčešće nije spremna za obranu.

Visoka razina svijesti o okruženju i stanje teške mete može uspješno odbiti napadača koji sprema takav napad.

Primarni cilj i zadaća u ovoj fazi je deeskalacija sukoba i konflikta. Ne smijemo svojim ponašanjem i donesenim odlukama dozvoliti da konflikt i eventualno postojeće verbalno nasilje preraste u fizički kontakt i fizičko nasilje.

Faza borbe

Ukoliko nismo deeskalacijom i pravovremenim uočavanjem potencijalnog sukoba i konflikta uspjeli isti izbjeći ili spriječiti da preraste u fizički kontakt i borbu, nalazimo se u fazi borbe i fizičkog nasilja.

Sukob je eskalirao i došlo je do fizičkog kontakta. Jedna ili obje strane uključene u sukob odlučile su konflikt razriješiti tučnjavom ili je napadač odlučio fizičkom silom zadovoljiti svoju potrebu.

Psihičko stanje je takvo da svaka strana uključena u tu fazu želi i treba ostvariti dominaciju nad drugom stranom nanošenjem fizičke boli koje mogu rezultirati ozljedama.

Ova faza može započeti guranjem i odguravanje te tako i završiti ali isto tako može prerasti u izmjenu udaraca rukama i nogama ali i korištenjem različitog hladnog i vatrenog oružja koje za posljedicu može imati teške tjelesne ozljede i smrt nekog od sudionika sukoba.

Ovu fazu borbe možemo podijeliti u dvije pod faze:

a) samoobrana i

b)borenje – bliska borba.

Samoobrana je pod faza borbe u kojoj napad na nas već prostoji. Napadač je započeo akciju napada prema nama i u tijeku je namjera nanošenja fizičke ozljede. Napad je trenutni i postojeći.

Napadnuti i potencijalna žrtva napada mora u ovoj pod fazi započeti sa tehnikama samoobrane koje se očituju kroz reakcije na napadačevu akciju. To su različiti oblici kretanja, blokova, presretanja, udaraca, protuudaraca, itd.

U ovoj pod fazi napadač ima prednost jer je prvi započeo akciju tako što je odabrao mjesto, vrijeme i način napada na žrtvu.

Sjetimo se iz prethodne faze prije borbe da se ovo može dogoditi iznenada bez ikakve najave. Žrtva i napadač se ne moraju poznavati i prije ove faze ne mora postojati nikakva najava pa time i samo iznenađenje može biti veće.

Ukoliko propustite pravovremeno reagirati i podčinite napadača u ovoj pod fazi borbe bilo bijegom ili efikasnom tehnikom samoobrane suočiti ćete se sa sljedećom fazom – bliskom borbom i borenjem.

Bliska borba i borenje je pod faza borbe je situacija gdje između jednog ili više napadača i žrtve napada dolazi do fizičkog kontakta i namjere nanošenja ozljeda odnosno ostvarenja fizičke dominacije. Ovo je pod faza koja može slijediti nakon neuspješne samoobrane ali isto tako može biti korak koji je prihvaćen kao način rješavanja sukoba od svih strana uključenih i konflikt.

U ovoj pod fazi nema iznenađenja od napada. Uključene osobe stoje jedna nasuprot druge i spremne su za blisku borbu ili je napad bio takav da je odmah došlo do borenja.

Namjera je primjenom tehnika borenja savladati suparnika. Ovo je puno zahtjevnija i opasnija faza od svih prije navedenih.

Sukob uvijek treba nastojati riješiti prije ulaska u ovu pod fazu. Ukoliko i dođemo do faze borenja treba nastojati efikasnom samoobranom, primjenom tehnika i taktika samoobrane, izbjeći ovu pod fazu.

Primarni cilj i zadaća ove faze je čim prije i efikasnije uz primjenu tehnika i taktika samoobrane, tjelesne snage i borilačkog umijeća okončati sukob. Sukob možemo okončati primjenom tehnika kontrole ili snažnih obrambenih i udaračkih tehnika kao i dovođenjem napadača u stanje u kojem neće moći nastaviti daljnje napada fizički niti psihički.

 

Faza nakon borbe

Konflikt i nasilje je završilo i sudionici istoga se u ovoj fazi moraju suočiti sa posljedicama. To mogu biti fizičke i psihičke posljedice koje uključuju različita emocionalna stanja, šok, ljutnju, tugu, žaljenje, potrebu za osvetom. Isto tako moguće je osjetiti potpunu prazninu bez ikakvih osjećaja i emocija.
Moguće je suočavanje sa različitim tjelesnim ozljedama, od lakih to teških tjelesnih ozljeda do smrti nekoga od sudionika sukoba. Može postojati žurna potreba za medicinskom pomoći i pružanju hitne medicinske pomoći.

Isto tako može postojati i daljnji policijska i sudski postupak koji će tražiti trenutno davanje izjava, svjedočenja i sudskog postupka kao žrtve pa čak i okrivljene osobe ovisno o poduzetim radnjama tijekom sukoba.

Istovremeno sudionici sukoba moraju zadržati pozornost jer može uslijediti nastavak napada, drugi i ponovljeni napad zbog osvete.

Sudionici sukoba trebaju o svemu obavijestiti nadležne službe ali isto tako i članove obitelji. Potrebno je zadržati svjedoke sukoba te uočiti postojanje osoba koje su eventualno snimale cijeli kritični događaj.

Važno je razumjeti da na ovu fazu moramo biti spremni prije nego što uopće započne bilo kakav sukob. Prije nego što započne bilo koja od faza sukoba odnosno da naša pozornost na prvoj fazi sukoba bude takva da iste ne prerasta u drugu ili treću fazu.
U slučaju da sukob eskalira ovo je faza u kojoj ćemo se sigurno pronaći.

Unaprijed moramo biti sigurni i donijeti odluku koliko daleko želimo ići u potencijalnom sukobu i koje se vrijednosti koje smo spremni žrtvovati u tom sukobu.

Primarni cilj i zadaća ove faze je okončanje nasilja. Učiniti sve potrebno da se nasilje ne nastavi i ukoliko je potrebno učiniti sve za otklanjanje posljedica nasilja.