IKMF Hrvatska

{title_hr}

INTERNACIONALNA KRAV MAGA FEDERACIJA je prva međunarodna federacija koja je svoje aktivnosti provodila na području Republike Hrvatske do 2010. godine.

Kristian Družeta, predsjednik i glavni instruktor IKMF za Republiku Hrvatsku, je 10.studenog 2017. potpisao ugovor sa Federicom Foglianom, regionalnim direktorom IKMF-a za Europu, u ime Avi Moyala, predsjednik i glavni međunarodni IKMF instruktor, o zastupanju IKMF-a sa ciljem širenja i podučavanja izvornog Krav Maga sustava u Republici Hrvatskoj.

Ovim ugovorom Internacionalna Krav Maga Federacija (IKMF) dobila je svoje službeno predstavništvo u Republici Hrvatskoj. Time je građanima Republike Hrvatske omogućeno da usvajaju izvorno Krav Maga znanje zajedno sa više od 80 drugih zemalja diljem svijeta. Ovim događajem se IKMF nakon sedam godina vratio u ovo područje i učinio dostupnim međunarodni tim instruktora za Krav Maga.

Aktivnosti Internacionalne Krav Maga Federacije se u Republici Hrvatskoj provode pod nazivom "KRAV MAGA CROATIA - INTERNACIONALNA KRAV MAGA FEDERACIJA". Skraćeni nazivi koji se koriste jesu: "KRAV MAGA CROATIA - IKMF" i "KMC - IKMF".

KRAV MAGA CROATIA - IKMF svoje aktivnosti provodi na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

U svom radu KMC - IKMF koristi službene i trenutno važeće materijale (video i pisani priručnici) za edukaciju sa ažuriranim kurikulumom. Time je svim praktikantima omogućena visoko profesionalna, cjelovita obuka i izobrazba Krav Maga sustava.

KMC - IKMF instruktori su osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u učenju i prenošenju znanja iz Krav Maga. Iza njihovog rada stoji niz specijalističkih tečajeva iz različitih područja ali isto tako i životno iskustvo iz područja samoobrane, osobne sigurnosti i konfliktne komunikacije. U svom radu poseban naglasak se daje na cijeli vremenski slijed od stanja mira do nasilja i onoga što se dešava na kraju kritičnog događaja, odnosno kroz faze predkonflikta, konflikta i postkonflikta.

Direktor i glavni instruktor predstavništva IKMF-a za Republiku Hrvatsku je Kristian Družeta, Krav Maga Expert Instruktor.