Postani instruktor

{title_hr}

Ukoliko želite ostvariti karijeru instruktora samoobrane ovo je pravi odabir za vas.

Do nedavno nisam niti znao da neka organizacija može pružiti potporu svojim instruktorima kao što je pruža IKMF - Internacionalna Krav Maga Federacija. Potporu koju sam dobio kao instruktor u obliku različitih izvora znanja, pristupa pisanim i video materijalima koji se redovno ažuriraju na službenom portalu IKMF instruktora je nešto o čemu sam samo mogao maštati. Da, zaista sam maštao i želio tako nešto i takvu potporu. Želio sam i želja mi se ostvarila.

Instruktor IKMF organizacije dobiva svu potrebnu potporu da svoj poziv radi za dobrobit svojih polaznika i njega samog.

Glavni cilj IKMF je pružiti profesionalnu podršku Krav Maga instruktorima, kao i onima koji prate profesionalni put u skladu sa smjernicama osnivača Krav Maga, kako u Izraelu, tako i u svijetu, i da služi kao krovna organizacija za takve aktivnosti.

Civilni Instruktorski tečaj (Civilian Instructor Course) ili skraćeno nazivan „CIC“ predstavlja tečaj koji je namijenjen svima onima koji žele postati licencirani instruktori civilne Krav Mage. Ovo je izuzetna prilika za sve koji su zainteresirani za podučavanje Krav Mage da steknu znanja, vještine i sposobnosti potrebne za brzo i efikasno prenošenje znanja na druge.

Osobe koji treniraju Krav Magu mogu napredovati kroz sistem rangiranja onoliko koliko žele ovisno o tome koliko su vremena uložili u treniranje, ali da bi se bavili instruktorskim poslom, neophodno je da posjeduju CIC certifikat, koji se dobiva nakon ovog tečaja.

Što dobivam završetkom tečaja za instruktora?

Uspješan završetak instruktorskog tečaja donosi:

» Zvanje civilnog KRAV MAGA instruktora
» Mogućnost otvaranje vlastitog centra uz minimum troškova i maksimum prilike
» Izbor usluga koje ćete pružati tržištu
» Ogromno znanje i jedinstveno iskustvo
» Priliku da se povežete sa ljudima istih interesa
» Priliku da putujete i obogatite sebe i steknete životno iskustvo
» Priliku da postanete član vodeće svjetske organizacije
» Priliku da zaista upoznate sebe i svoje kvalitete
» Priliku za široko usavršavanje u budućnosti

 

Opći uvjeti za prijavu na tečaj

Opći uvjeti za pristupanje instruktorskom tečaju uključuju:

 • Minimalno P3 razina Krav Maga ili značajno iskustvo u drugim borilačkim vještinama i sportovima
 • Preporuku instruktora uz odobrenje lokalnog IKMF direktora / za članove IKMF /
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vode istraga ili kazneni postupak
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan
 • Zdravstveno uvjerenje o sposobnosti za bavljenje pojačanom fizičkom aktivnošću
 • Zdravstveno osiguranje

 

Teme koje se obrađuju na tečaju

Tečaj traje 20 dana tj. 180 radnih sati i svaki polaznik će imati priliku naučiti:

 • Principe Krav Mage
 • Krav Maga tehnike od P1 do G1 nivoa
 • Obrane od više napadača
 • Obrane od nenaoružanog napadača
 • Obrane od naoružanog napadača / nož, palica, pištolj
 • Borbu u parteru
 • Mentalni trening izraelskih snaga sigurnosti temeljen na znanosti i iskustvu
 • Kako izgraditi borbeni mentalitet kod vježbača
 • Pravilno taktičko ponašanje
 • Prvu pomoć
 • Planiranje predavanja, vođenje i organiziranje treninga
 • Metodiku podučavanja Krav Mage
 • Kako brzo prenijeti znanje
 • Osnove upravljanja, promocije i reklamiranja kluba/centra