Crash Camp 2019

{title_hr}

Crash Camp 2019

Ove godine je Crash Camp u Izraelu održan tijekom mjeseca svibnja.

Crash Camp se organizira za sve polaznike IKMF škola i klubova gdje se podučava Krav Maga.

 

 

 

 

 

Za polaznike P razina kamp je održan od 02.05. do 07.05.2019.

Za polaznike G razina kamp je održan od 07.05. do 13.05.2019.

Za polaznike E razina kamp je održan od 13.05. do 19.05.2019.

Na kampu se uče i ponavljaju Krav Maga tehnike i taktike prema razini znanja svakog polaznika, a na kraju kampa je moguće pristupiti testiranju ukoliko polaznik ispunjava uvjete za testiranje.
Uvjeti za pristupanje testiranju su da je polaznik određeno propisano vrijeme proveo u stupnju i da ima suglasnost svojeg instruktora. 

Ove godine je Kristian Držeta, predstavnik i glavni instruktor IKMF-a u Hrvatskoj položio za Experta 2. razine. 

Kao uvjet za pristupanje testiranju P razina, polaznik treba provesti u prethodnom zvanju 4 - 5 mjeseci. Za pristupanje testiranju G razina, polaznik treba u prethodnom zvanju provesti
 8 mjeseci. Dok su za E razine vremenski periodi nešto duži. Tako za testiranje za E1 razinu treba proći jedna godina od G5 zvanja i imati završen tečaj za instruktora 
(CIC - Civilni Intruktorski tečaj samoobrane), a recimo za E5 razinu treba proći 5 godina od E4 zvanja i imati završen vojni Krav Maga tečaj. Tu su još drugi tečajavi kao što je tečaj za 
zaštitu VIP osoba, tečaj za snage sigurnosti tečaj za rad sa djecom i ženama. Jedan od nedavno uvedenih tečajeva je ADAPTIV Krav Maga tečaj za osobe sa posebnim potrebama, jedinstveni 
program koji izjednačava "različitosti" i Krav Maga vještinu čini dostupnu svima.

Uglavnom svako zvanje treba zaslužiti i nema poklanjanja zvanja.

Kamp je intenzivan i radi se svakodnevno od 08.30 do 18.00 sati sa pauzom za ručak. Utvrđuju se tehnike za razinu koji polaznik kampa ima, odnosno za koju se priprema. Uz to ponavljaju se
sve tehnike prethodnih razina. Osim toga provode se posebne radionice sa specifičnim temama koje podupiru Krav Maga sustav samoobrane.

Ove godine je tako održana radionica primjene naočala za kognitivni trening. Iznimno dobar alat čiji učinci su trenutačni.

Odlazak na ovakav kamp predstavlja jedinstveno iskustvo za svakog praktikanta Krav Maga. Svakako za one koji su se u potpunosti posvetili učenju i podučavanju Krav Maga ovo je godišnje
okupljanje koje se svakako preporuča kao obavezno.

KIDA