IKMF Crash Camp 2018 Izrael

{title_hr}

Crash Camp 2018

Krajem mjeseca travnja i do sredine mjeseca svibnja održan je Crash Camp u Izraelu.

Crash Camp se organizira za sve polaznike IKMF škola i klubova gdje se podučava Krav Maga.

Za polaznike P razina kamp je bio od 26.4. do 01.05.2018.
Za polaznike G razina kamp je održan od 01.05. do 07.05.2018.
Za polaznike E razina kamp je održan od 07.05. do 13.05.2018.

Na kampu se uče i ponavljaju Krav Maga tehnike i taktike prema razini znanja svakog polaznika, a na kraju kampa je moguće pristupiti testiranju ukoliko polaznik ispunjava uvjete za testiranje.
Uvjeti za pristupanje testiranju su da je polaznik određeno propisano vrijeme proveo u stupnju i da ima suglasnost svojeg instruktora. 

Kao uvjet za pristupanje testiranju P razina, polaznik treba provesti u prethodnom zvanju 4 - 5 mjeseci. Za pristupanje testiranju G razina, polaznik treba u prethodnom zvanju provesti 8 mjeseci. Dok su za E razine vremenski periodi nešto duži. Tako za testiranje za E1 razinu treba proći jedna godina od G5 zvanja i imati završen tečaj za instruktora (CIC - Civilni Intruktorski tečaj samoobrane), a recimo za E5 razinu treba proći 5 godina od E4 zvanja i imati završen vojni Krav Maga tečaj. Tu su još drugi tečajavi kao što je tečaj za zaštitu VIP osoba, tečaj za snage sigurnosti tečaj za rad sa djecom i ženama. Jedan od nedavno uvedenih tečajeva je ADAPTIV Krav Maga tečaj za osobe sa posebnim potrebama, jedinstveni program koji izjednačava "različitosti" i Krav Maga vještinu čini dostupnu svima.

Uglavnom svako zvanje treba zaslužiti i nema poklanjanja zvanja.

Ove godine iz Hrvatske smo imali dva polaznika Crash Campa. Na G kampu je bio Damir Bulić koji je uspješno savlado cijeli program kampa i na kraju kampa bio testiran za G2 zvanje. Na E kampu
je bio Kristian Družeta koji je isto tako uspješno savladao cijeli program kampa, a na testiranje će moći izaći druge godine kada se ispune uvjeti vremena provedenog u E1 zvanju. Testiranje za Experta (E zvanje) je moguće jedino pristupiti u Izraelu, dok se za ostale razine testiranje provodi u matičnim organizacijama i kod nadležnog insturktora osnosno osobe koja je ovlaštena provesti testiranje za određeno zvanje.

Na kampu su se osim tehnika i taktika samoobrane provodile aktivnosti na streljani sa vatrenim oružjem. Program je bio raznolik prema stupnju znanja svakog polaznika, a uključivao je Izraelske tehnike i taktike pucanja te primjenu Krav Maga sa vatrenim oružjem.

Za sve polaznike je organiziran i posjet Jeruzalemu uz stručno vodstvo koje je dalo poseban doživljaj i iskustvo u tom vječnom gradu. 

Bilo je ovo jedno novo iskustvo za naše članove koji su po prvi puta sudjelovali na intenzivnom trenigu u organizaciji Internacionalne Krav Maga Federacije - IKMF.

Iako ovo nije prvi puta da se Krav Maga uči i vježba u zemlji gdje je njen izvor, Kristian Družeta je prvi puta u Izraelu na Krav Maga treningu bio prije 12 godina, ovo je prvi puta nakon što je IKMF prisutan u Hrvatskoj da netko od članova odlazi na Crash Camp.

To je svakako posebno iskustvo koje daje dodatni značaj našem radu na širenju izvornog Krav Maga znanja u Hrvatskoj. 

Radujemo se ponovnom dolasku u Svetu Zemlju i treningu sa IKMF instruktorima koji su nesebično dijelili svoje znanje polaznicima kampa. 

KIDA