Nova knjiga “Samoobrana - Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja”

{title_hr}

Nova knjiga "Samoobrana - Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja" 

Samoobrana - Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja", autora Kristiana Družete, knjiga je koja je početkom mjesec lipnja izašla iz tiska. Ova knjiga donijela je novi pristup i uvid u područje samozaštite sa posebnim naglaskom na samoobranu. Ovo je druga knjiga koju je izdao Kristian Družeta, nakon knjige "Tjelohranitelj - Specijalist zaštite štićenih osoba". Višeo ovoj knjizi može se pročitati na ovom OVDJE.

Knjiga je osim polaznicima seminara i edukacija iz područja samoobrane koje provodi autor, namijenjena i svim drugim osobama koje su zainteresirane za cjelovit pristup samoobrani i razumijevanju sukoba i nasilja, a sve sa ciljem bolje prevencije istoga i proaktivnog pristupa svake osobe.

Knjiga „Samoobrana – razumijevanje sukoba i nasilja“, sastoji se od: 5 dijela organiziranih u 11 poglavlja koja sadrže 171 stranicu, a sastoji se od Uvoda, tekstualne građe od 11 poglavlja koji sadržavaju:

I DIO:

I poglavlje: Povijest samoobrane;
II poglavlje: Temeljni zadaci i svrha samoobrane;
III poglavlje: Principi, načela i preduvjeti za uspješnu samoobranu;

II DIO:

IV poglavlje: Razumijevanje nasilja i konflikta;
V poglavlje: Faze sukoba;
VI poglavlje: Svijest o okruženju;
VII poglavlje: Sukob u našem tijelu

III DIO

VIII poglavlje: Potrebne sposobnosti, vještine i znanja za samoobranu;
IX poglavlje: Slaba mjesta tijela – vitalne i osjetljive točke tijela,

IV DIO:

X poglavlje: Osnovni zakonski i pravni pojmovi bitni za samoobranu

V DIO:

XI poglavlje: Zaključak

Recenziju te znanstveno i stručno mišljenje o knjizi napisali su prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, sa Kineziološkog fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zatim doc.dr.sc. Robert Mikac sa Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Svoje mišljenje dali su i Dinko Janković, struč.spec.cin, viši policijski inspektor, Ministarstvo unutarnjih poslova RH te Jadranko Miklec, ing., Yogacharya.

Prof. dr. sc. Hrvoje Sertić

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Knjiga „SAMOOBRANA – Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja“, namijenjena je svima koji žele znati više o namjeni samoobrane, njenoj svrsi, zadacima, principima i potrebnim sposobnostima, vještinama i znanjima za izvođenje samoobrane. Ujedno materijal predstavlja upoznavanje zainteresiranih čitatelja velikim fondom informacija o fazama sukoba, okruženju te zakonskim i pravnim pojmovima bitnim za samoobranu. Autor je visokom stručnošću i znanjem, precizno iznio problematiku sukoba, suprotstavljanja ali i izbjegavanja konflikta i konfliktnih situacija. Detaljno je obrazložio faze sukoba, poštujući pri tome hijerarhijski princip interakcijskih veza između napadača i onoga koji se brani. Svi dijelovi ovog materijala logički se nadovezuju jedan na drugi.

Koncepcijski, ovaj materijal predstavlja aktualno djelo u kojem će čitatelji i korisnici ove knjige moći primiti nove informacije odnosno osvježiti svoja prethodno stečena znanja, ali i naučiti neke nove informacije koje do sada u literaturi u Hrvatskoj u ovom području nisu bile iznesene ili barem ne na takav kvaliteta način kao kod autora Kristiana Družete.

Knjiga „SAMOOBRANA – Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja“, kvalitetan je izvor informacija za sve čitaoce koji uče bit samoobrane te žele razumjeti nastanak sukoba i nasilja te kako ih izbjeći, anulirati ili se na kraju i obraniti.

 

Doc.dr.sc. Robert Mikac

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Knjiga „Samoobrana – razumijevanje sukoba i uzroka nasilja“, predstavlja jedinstven uvid u uzroke sukoba i nasilja kao i njihovo razumijevanje. Objedinjuje na jednom mjestu mnoge intuitivne spoznaje, raščlanjuje ih i objašnjava uzročno-posljedičnu vezu između akcije i reakcije, događaja i emocija, stvarnosti i stresa kojeg izazivaju sukobi i nasilje. Preporučuje se svakome da pročita ovu knjigu, preispita samog sebe i uvidi svoje slabije strane u suočavanju s bilo kojom vrstom od ova dva situacijska konteksta kojima može biti izložen u današnjem brzom, složenom i interaktivnom svijetu.

 

Dinko Janković, struč.spec.cin

Viši policijski inspektor, Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Knjiga „SAMOOBRANA – Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja“, predstavlja skup cjeloživotnog autorovog akademskog školovanja, izučavanja i prakticiranja različitih borilačkih kao i mentalnih vještina, profesionalnog rada i bogatog praktičnog iskustva, a čiji je produkt specifično psiho-fizičko stanje te sagledavanje, način i prakticiranje kao i prenošenje svojih znanja samoobrane, koje se odražava i provlači kroz cjelokupan sadržaj ove knjige. Autor je objedinio i sa svih strana okružio pojam samoobrane, od samih osnova kao bazična priprema, funkcionalnih i fizioloških reakcija u našem tijelu koje stvaraju nasilje i obrana, mentalnog stanja svjesnosti o okruženju do pravnih i zakonskih aspekata krajnje nužde i nužne obrane sa konzekvencama koje nastupaju, a koji su bitni za integraciju samoobrane u društvo i njeno prihvaćanje u zakonski primjenjivom smislu.

Knjigu bi preporučio svim osoba koje u svojem profesionalnom radu imaju potrebu prvotno proširiti postojeće znanje, sagledati i primjenjivati samoobranu na još profesionalniji i zakonski prihvatljiv način, ali svima koji se prvi puta susreću sa pojmom samoobrana, jer kada se stekne stručna i kvalitetna prva spoznaja, nadogradnja i praktična primjena će biti efikasnija i kvalitetnija.

 

Jadranko Miklec, ing.

Yogacharya

Knjiga „Samoobrana - razumijevanje sukoba i uzroka nasilja“, Kristiana Družete, dragocjeni je doprinos praktičnom ostvarenju nenasilnih i skladnih međuljudskih odnosa. Temeljem svog dugogodišnjeg iskustva bavljenja borilačkim vještinama i yogom, Kristian je ostvario razinu drevnih majstora borilačkih vještina koja u prvi plan vještine samoobrane stavlja naglasak na razumijevanju sebe i okoline te razvijanje etičkih načela življenja. Drevni majstori su spoznali da pravu samoobranu treba ostvariti protiv svakodnevnih napada naših unutarnjih neprijatelja u vidu egoizma, ljutnje, mržnje, pohlepe, žudnje, ljubomore, iluzije, itd. Tko uspije nadvladati svoje unutarnje neprijatelje najveći je i najhrabriji ratnik i više ne nalazi vanjske neprijatelje. Kristian u svojoj knjizi sustavno i s puno strpljenja obrazlaže kako steći samopouzdanje, unutarnji mir, sreću i slobodu.

Knjiga izlazi u trenutku kad smo svjedoci potrebe podizanja osobne sigurnosti svakog pojedinca te svojim sadržajem daje razumijevanje sukoba i nasilja koje može pomoći svakoj osobi da efikasno prođe kroz sve četiri faze konfrontacije.

 

Knjige "Samoobrana - Razumijevanje sukoba i uzroka nasilja" može se naručiti preko webknjižare OVDJE gdje se nalaze sve pojedinosti o samoj knjizi, autoru i načinu narudžbe knjige.