Tečajevi

Provodimo programe posebno osmišljenih, planiranih i programiranih tečajeva iz područja samoobrane, osobne zaštite, konfliktne komunikacije, zaštite VIP i štićenih osoba te tečajeve sigurnog i borbenog korištenja vatrenog oružja. U provedbi tečajeva vodimo se Krav Maga principima te znanjem koje se temelji na iskustvo. 

Intenzivan tečaj samoobrane

{title_hr}

Intenzivan tečaj samoobrane provodi se u trajanju od tri tjedna ili tri puna vikenda (subota i nedjelja). Provodi se u dvije razine, OSNOVNI i NAPREDNI intenzivni tečaj samoobrane.

Tečaj vas primjenom posebnih metoda i oblika treninga priprema za efikasan odgovor u slučajo potreba za nužnom obranom u fazi borbe u sukobu. Pored prenošenja tehnika i taktika samoobrane, polaznike se upoznaje sa svim fazama sukoba kako bi na vrijeme mogli uočiti, spriječiti i po potrebi razriješiti neželjenu situaciju neposredne prijetnje ili napada.

Uspješnim završetkom intenzivnog tečaja samoobrane stijeći ćete tehnike i taktike samoobrane.

Uvjet za upis naprednog tečaja je prethodno sudjelovanje na osnovnom intenzivnom tečaju samoobrane.

Osnovni  teča je uvjet za uključivanje u redovne programe treninga.

Tečajevi se provode periodično ili na poseban zahtjev. 

Tečaj samoobrane, osobne zaštite i konfliktne komunikacije

{title_hr}

Tečaj samoobrane, osobne zaštite i konfliktne komunikacije je jedinstven tečaj koji se provodi u dvije razine, osnovna i napredna razina. Prva razina traje tri mjeseca, a druga razina traje šest mjeseci.

U tečaju se teorijski i praktično obrađuju teme iz područja samoobrane, osobne zaštite i konfliktne komunikacije.

Pohađanjem tečaja stječete potrebna znanja i vještine na osnovnoj ili naprednoj razini koje vam omogućavaju suočavanje sa mogućim izazovima i situacijama te podizanje sigurnosne kulture na potrebnu razinu.

Uspješnim završetkom ovih tečajeva možete sebi, svojoj obitelji i bliskim osobama osigurati miran i siguran život.

Tečajevi se provode periodično ili na poseban zahtjev. Mogu biti organizirani kao grupni ili individualni tečajevi.

Tečaj zaštite VIP osoba

{title_hr}

Tečaj zaštite VIP osoba provodi se kroz program VIP Protection SPECIJALIST.

Program je osmislio i napisao Kristian Družeta te je za potrebe tečaja napisao knjigu i priručnik TJELOHRANITELJ – Specijalist zaštite štićenih osoba. Više o samoj knjizi možete pročitati na službenoj stranici knjige www.tjelohranitelj.com

U početku se program sa partnerima provodio u dva oblika, BASIC i SPECIJALIST, ali je praksa pokazala da je nužno objediniti oba programa u jedan koji daje odmah sva potrebna znanja za samostalan rad na zaštiti štićenih i VIP osoba.

Tečaj traje 150 sati i cijena je 15 000,00 kn.

Tečaj je teorijsko - praktični te se provodi predavanjima u obliku webinara u kojima se obrađuje teorijski dio, a praktični dio se provodi na poligonima i stvarnim okruženjima.

Na kraju programa pristupa se ispitu.

Svaki polaznik dobiva certifikat o prisustvovanju tečaju ili o završenom tečaju ukoliko uspješno položi sve propisane cjeline.

Tečaj sigurnog i borbenog rukovanja pištoljem

{title_hr}

Uvodni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - UTSRP ( naknada 330,00kn)

Tečaj sigurnog rukovanja pištoljem je uvodni tečaj koji nas upoznaje sa sigurnosnim pravilima korištenja pištolja i sigurnosnim pravilima ponašanja na civilnim strelištima i drugim mjestima za vježbe gađanja.

Tečaj UTSRP je teorijsko - praktičan gdje se upoznajemo sa osnovna pravila sigurnosti i drugim bitnim pravilima sigurnosti kojima osiguravamo sigurno korštenje pištolja na streljani i drugim mjestima i okruženjima.

Osim teorijskog usvajanja pravila sigurnosti bitno je naučiti kako se to znanje praktično primjenjuje, a to je konačni cilj tečaja. Biti siguran za sebe i svoje okruženja dok rukujemo oružjem.

 

 

 

Na tečaju se upoznajemo sa:
 
1. zakonskom regulativom koja uređuje nabavu i posjedovanja oružja za građane,
2. mogućnostima korištenja civilnih strelišta i drugih mjesta za vježbe gađanja,
4. pravilima sigurnosti i ponašanja na strelištima,
5. pravilima korištenja vatrenog oružja,
6. 4 "zlatna" pravila sigurnost rukovanja pištoljem,
5. osnovnim dijelovma pištolja,
7. vrstama streljiva,
8. rukovanjem sa pištoljem,
9. gađanjem u metu.

Za svakog polaznika je osigurano 15 komada streljiva i pištolj.
Trajanje 2 sata (1 sat teorija + 1 sat praktično)
Da bi se tečaj održao potreban je minimalan broj od 10 polaznika.
Za manje grupe cijena se formirma prema broju polaznika, fiksnim troškovima streljane i drugih potrebnih resursa.

Moguće su individalne poduke sa osobnim instruktorom.

 

Osnovni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - OTSRP ( naknada 550,00kn)

Osnovni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem je nastavak "Uvodnog tečaja sigurnog rukovanja pištoljem - UTSRP"". Najčešće se oba tečaja provode kao jedna cjelina ali nije nužno. Svakako, uvjet za pristupanje "Osnovnom tečaju sigurnog rukovanja pištoljem - OTSRP" je prethodno završen "UTSRP" ili provjera kojom se utvrđuju potrebna znanja i vještine iz UTSRP.

Cilj ovoga tečaj je osposbiti osobu za sigurno korištenje pištolja u kontroliranim uvjetima streljana uz prisustvo stručne osobe.

Tečaj OTSRP je teorijsko - praktičan gdje učimo o osnovama uspješnog gađanja u kontroliranim uvjetima sa statičnom metom i statičnim strijelcem.

Na tečaju učimo o:

1. Osnovnim pokretima sigurnog i praktičnog rukovanja pištoljem

Ti pokreti sastoje se od:
- zauzimanja stava, 
- hvata oružja, 
- punjenja, 
- korištenja funkcionalnih poluga, 
- dovođenja oružja u visinu očiju, 
- ciljanja, 
- okidanja, 
- otklanjanja zastoja, 
- pražnjenja oružja.

2. Osnovnim segmentima sigurnog i praktičnog rukovanja pištoljem

Tih sedam osnovnih segmenta čine:
- Platforma
- Hvat
- Ciljanje
- Ciljna slika
- Disanje
- Okidanje
- Ispraćaj hica

3. Osnovnim stavovima za gađanje (stojeći, klećeći, ležeći)
4. Postupcima borbene (hitne) i taktičke promjene spremnika
6. Gađanje sa dvije i jednom rukom
7. Gađanje sa povlačenjem pištolja iz futrole
8. Upoznavanje sa specifičnim situacijama kod hvata za pištolj i okidanja
9. Praktična provjera naučenog kroz situacijski zadatak u kontroliranim uvjetima 

Za svakog polaznika je osigurano 25 komada streljiva i pištolj.
Trajanje 3 sata (1 sat teorija + 2 sata praktično)
Da bi se tečaj održao potreban je minimalan broj od 10 polaznika.
Za manje grupe cijena se formirma prema broju polaznika, fiksnim troškovima strelajne i drugih potrebnih resursa.

Moguće su individalne poduke sa osobnim instruktorom.

 

Napredni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - NTSRP ( naknada 770,00 kn)

Napredni tečaj sigurnog rukovanja je nastavka na "Osnovni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - OTSRP". Uvjet za pristupanje "Naprednom tečaju za sigurno rukovanje pištoljem - NTSRP" 
je prethodno završen "Osnovni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - OTSRP".

Tečaj je teorijsko - praktičan i uključuje sva prethodna znanja i vještine iz UTSRP i OTSRP sa usvajanjem naprednih vještina i znanja u kontroliranim uvjetima, statičnom metom,
pokretnim i statičnim strijelcem, a sve uz riješavanje različitih situacijskih i taktičkih zadataka.

Cilj ovoga tečaje je osobu osposobiti za potpuno samostalno i sigurno korištenje pištolja u različitim situacijama i okruženjima. Nakon ovoga tečaja osoba koja ga sa uspjehom savlada može sigurno za sebe i okolinu rukovati i koristiti oružje u svim okruženjima.

Za svakog polaznika je osigurano 50 komada streljiva i pištolj.
Trajanje 3 sata. (1 sat teorija + 2 sata praktično)
Da bi se tečaj održao potreban je minimalan broj od 10 polaznika.
Za manje grupe cijena se formirma prema broju polaznika, fiksnim troškovima strelajne i drugih potrebnih resursa.

Moguće su individalne poduke sa osobnim instruktorom.

 

Dinamično - kognitivni tečaj gađanja pištolja - DKTGP ( naknada 990,00 kn)

Dinamično - kognitivni tečaj gađanja pištoljem je specifično situacijski tečaj gađanja pištoljem u metu koja može biti u pokretu ili statična uz kognitivne zadatke. 

Ovaj tečaj je posebno osmišljen za postizanje potrebne moždane aktivnosti koja postavlja dodatne zahtjeve pred strijelca. Iznimno je važan zbog stvarnja fizioloških i psiholoških  reakcija koje nas pripremaju za primjenu pištolja u nepredviđenim okolnostima i situacijama.

Da bi pristupili ovom tečaju potrebno je prethodno imati sa USPJEHOM završen "Napredni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - NTSRP".

Za svakog polaznika je osigurano 100 komada streljiva i pištolj.
Trajanje 4 sata (1 sat teroja + 3 sata praktično)
Da bi se tečaj održao potreban je minimalan broj od 10 polaznika.
Za manje grupe cijena se formirma prema broju polaznika, fiksnim troškovima strelajne i drugih potrebnih resursa.

Moguće su individalne poduke sa osobnim instruktorom.

 

Specijalistički tečajevi korištenja pištolja - STKP 

Specijalistički tečajevi korištenja pištolja su tečajevi koji su posebno osmišljeni prema posebnim zahtjevima korisnika ili prema posebnim uvjetima poslova i okruženja mogućeg korištenja i primjene pištolja.

Takvi tečajevi su namijeni za prikriveno nošenje oružja, snage sigurnosti, zaštitu VIP osoba, u objektima, u autu, slaboj vidljivosti i drugim specifičnim uvjetima i okruženjima.

Cijene i uvjeti za ove tečajeve se posebno utvrđuju ovisno o obliku tečaja i broju polaznika.
Trajanje tečaja je od 3 sata do 3 dana ovisno o namjeni tečaja i prethodnom znanju. 

 

Tečaj sportskog obrambenog streljaštva - TSOS  ( naknada 330,00 kn)

Tečaj sportskog obrambenog streljaštva provodi se po standardima International Defensive Pistol Assiciation - IDPA. Namijenjen je svima koji se žele upoznati sa ovom disciplnom sportskog streljaštva. Uvijet za pristupanje tečaju je završen "Osnovni tečaj sigurnog rukovanja pištoljem - OTSRP" ili provjera kojom se utvrđuju potrebna znanja i vještine iz OTSRP.

U cijenu nije uključeno streljivo, pištolj i potrebna zaštitna oprema.
Minimlano je potrebno 150 komada streljiva.
Trajanje tečaja je 2 sata.

 

Individualni tečajevi sigurnog i praktičnog korištenja pištolja za sve namjene i u svim uvjetima

Za one osobe koje žele individualni pristup moguće je zatražiti personalizirane tečajeve za sve razine obuke i za različite namjene korištenja pištolja.
Program se satoji od više stupnjevanih cjelina koje se provode u teorijsko - praktičnim uvjetima.
Minimlani broj sati tečaja je 30 sati.
Naknada iznosi 7.500,00 kn.
Troškovi streljiva, strelišta i drugi troškovi nisu uključeni u osnovnu naknadu individualnog tečaja.

 

 

Svaki od pojedinih tečajeva provodi se ciljem usvajanja i održavanja sigurnog rukovanja pištoljem, specifičnih radnji i postupaka rukovanja pištoljem, ovisno o razini tečaja.

Naknade za tečajeve možete vidjeti odmah pored naziva tečaja u zagradi, popis svih naknada OVDJE

Tečajevi se provode periodično, a za sve informacije možete nas kontaktirati OVDJE.