Policijska specijalizacija

{title_hr}

Policijska ( Law Enforcement ) Krav Maga je namijenjena policiji i snagama sigurnosti koji obavljaju poslove zaštite i sigurnosti za potrebe države. Krav Maga je fleksibilan sustav, te se stoga može modificirati kako bi odgovarala potrebama različitih država i zakonskih rješenja.

U demokratskim zemljama, pripadnik snaga sigurnosti je stavljen pred poseban izazov – mora zaštiti civile i zakon kako bi koristio srazmjernu upotrebu sile. Ovo se postiže klasificiranjem nasilja u određene nivoe: od najvišeg (oružje), srednjeg (šoker / nož) do najnižeg (Krav Maga). Zakon ne dozvoljava policajcu da povrijedi civile, tako da je Krav Maga ponekad jedino oružje koje mu može pomoći. S obzirom da su policajci opremljeni specifičnim alatima i oružjem, Law Enforcement Krav Maga uči maksimalizirati efikasnost datih alata kako bi ispunili misiju na najbolji mogući način. Law Enforcement Krav Maga pruža tehnike za kontrolu protivnika, prije nego za ubijanje ili nanošenje ozbiljnih povreda.

Službe snaga sigurnosti primjenjuju Krav Maga zbog četiri bitna elementa:

1. Krav Maga omogućava stvaranje sposobnosti rada pod stresom
2. Krav Maga daje alat za upotrebu sile koji omogućava završetak misije
3. Krav Maga trening pruža mogućnost usvajanja znanja za kratak vremenski period
4. Krav Maga ima sposobnost modifikacije kako bi tehnike odgovarale zakonima odgovarajuće zemlje.